Calculator / Werkvoorbereider

Air Tech Systems is een compacte organisatie, gespecialiseerd in het ontwerp, de levering en montage van luchtbehandelingssystemen. Elke dag staan wij klaar voor onze opdrachtgevers – klein tot middelgrote aannemers- en installatiebedrijven – in heel Nederland. Naast ons team in Utrecht, zijn er altijd wel zo’n 30-tal externen voor ons aan de slag op projecten.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een enthousiaste Calculator / Werkvoorbereider.

Verantwoordelijkheden

Is verantwoordelijk voor alle gemaakte calculaties en offertes, alle meer- en minderwerken en nieuwe projectaanvragen.

De calculator / werkvoorbereider is eindverantwoordelijk voor een efficiënt verloop, van opdracht tot uitvoering, van projecten voor de installatie van luchtkanalen waarbij voldaan wordt aan alle geldende VGM aspecten en de door de opdrachtgever gevraagde kwaliteit en planning.

Kerntaken

 • Plannen van de binnengekomen aanvragen.
 • Planmatig bijhouden wanneer offertes ingediend moeten worden.
 • Uittrekken van projectaanvragen cq. meer- of minderwerken.
 • Zorgvuldig bestuderen van bestek en tekeningen. Opvragen van alle ontbrekende en relevante gegevens. Zo ook informatie tbv luchtbehandelingskasten door te sturen naar ATS AHU.
 • Het verzorgen van een complete offertes met toebehoren zoals componenten en roosters.
 • Verwerken van alle gecalculeerde gegevens tot een offerte.
 • In overleg met het HC prijstechnisch afronden van aanvragen.
 • Zorgen voor een goede overdracht van het gecalculeerde project naar HV.
 • Beantwoorden van technische en commerciële vragen van opdrachtgevers met betrekking tot het project waarop gecalculeerd is.
 • Zorgvuldig bijhouden van offertedossiers.
 • Overdragen van alle relevante projectgegevens aan de betreffende projectleider en het beantwoorden van alle technische vragen van de projectleider omtrent het in opdracht ontvangen, gecalculeerde project.
 • Onderhoudt contacten met de projectverantwoordelijke projectleiders, zorgt dat deze alle (schriftelijke) informatie tijdig ontvangen, verwerkt direct alle aanvullende bestellingen vanuit de montage, informeert naar het ontstaan van de manco’s en neemt hierop adequate maatregelen eventueel in overleg met de HC.
 • Zelfstandig projecten dimensioneren.
 • Jaarlijks ervoor zorgen dat alle inkoopsprijzen geactualiseerd zijn in het calculatiesysteem.
 • Geregeld en adequaat rapporteren richting HC, HV of directie
 • Onderhoudt contacten met de projectafdeling binnen de eigen organisatie
 • Verwerkt alle relevante gegevens in de projectdossiers.
 • Rapporteert geregeld en adequaat richting HC.
 • Voert alle andere taken uit zoals in goed overleg door de HC gedelegeerd.

Bevoegdheden

 • Bepalen van prioriteiten in de calculatie en werkvoorbereiding.
 • Goedkeuren van conceptoffertes.
 • Zelfstandig onderhouden van contacten met leveranciers.
 • Plaatsen van bestellingen bij leveranciers conform projectplanning (hoeveelheden, prijs, kwaliteit en levertijd).
 • Voorstellen doen omtrent het prijstechnische afronden van gemaakte calculatie aan het HC of in diens afwezigheid aan de directie.
 • Ondertekenen van offertes in opdracht van HC en HV bij hun afwezigheid.

Kennis en opleiding

 • Minimaal 2 jaar ervaring in de calculatie van luchtkanalen of aanverwante branche.
 • Uitstekend inzicht in bouwtechnische aspecten m.n. in de utiliteitsbouw en uitstekend tekening kunnen lezen, m.n. installatietekeningen.
 • Middelbare technische opleiding, voorkeur (werktuig)bouwkunde of installatietechniek.
 • Goede beheersing van de NL taal in woord en geschrift
 • Kennis van de software pakketten Word, Excel, Acces en Outlook

De calculator / werkvoorbereider is altijd gelijktijdig bezig met verschillende calculaties, in verschillende fases van uitvoering incl. het meer- en minderwerk. Dit betekent dat de aandacht voortdurend verlegd moet worden en dat er veelvuldige telefonische onderbrekingen zijn. Hiermee moet men om kunnen gaan.

Aanvullend dient hij te beschikken over

 • Organisatorische kwaliteiten.
 • Hoge accuratesse en een goed ontwikkelt zelfcontrolerend vermogen.
 • Grote mate van zelfstandigheid.
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Uitstekende teamgeest.
 • Goed tijd kunnen indelen en prioriteiten kunnen stellen.

Wij kijken uit naar een stevige persoonlijkheid die mede het beleid van de onderneming kan uitdragen en die op inspirerende wijze een goede teamspeler kan zijn. Zelfstandigheid, initiatief, goede contactuele eigenschappen en representativiteit zijn vanzelfsprekende vereisten.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Flexibele indeling van werktijden: samen stemmen we af welke verdeling van uren voor jou en voor ons het beste werkt
 • Prima salaris, afgestemd op leeftijd en ervaring
 • Fijn team van mensen, zonder fratsen

Ben je geïnteresseerd?

Laten we kennismaken. Neem contact op met Floris van de Laken / 033 – 469 17 86. Je kunt ook je CV naar hem sturen, dan bellen wij jou.