Projectleider m / v

Wij zoeken een pragmatische projectleider die er voor zorgt dat al onze projecten met kwaliteit en aandacht worden uitgevoerd.

De projectleider is eindverantwoordelijk voor een efficiënt verloop, van opdracht tot oplevering, van projecten voor de installatie van luchtkanalen waarbij voldaan wordt aan alle geldende VGM aspecten en de door de opdrachtgever gevraagde kwaliteit en planning. Tevens is hij verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van zijn team, waarbij gestreefd wordt naar continue kleinschalige nieuwigheid en de invoering daarvan.

De projectleider is verantwoordelijk voor de financiële resultaten van de projecten.

Kerntaken

 • functioneel leidinggeven aan de groep waarbij gestreefd wordt naar optimalisatie van activiteiten
 • afstemmen van de interne planning op de bouw- en de installatieplanning
 • plannen van de interne capaciteiten (teken-, productie- en montagecapaciteit)
 • tijdig initiëren en sturen van de diverse informatiestromen
 • onderhouden van contacten met de vertegenwoordiger(s) van de opdrachtgevers

  adviseurs, architecten, opzichters, collega-aannemers en leveranciers voor de uitvoering

  van de projecten

 • tijdig verzorgen van meer- en minderwerken→het vaststellen, berekenen, aanbieden en

  afhandelen van meer- en minderwerk

 • tijdig (wekelijks) aanleveren van financiële afhandeling van projecten
 • alle afspraken met de vertegenwoordiger(s) van de opdrachtgever worden schriftelijk

  vastgelegd

 • het organiseren en verzorgen van oplevering en overdracht aan opdrachtgever
 • geeft leiding aan de medewerkers die hem toebehoren en houdt toezicht op de

  medewerkers van het projectenbureau

Wij kijken uit naar een stevige persoonlijkheid die mede het beleid van de onderneming kan uitdragen en die op inspirerende wijze leiding kan geven aan zijn team. Zelfstandigheid, initiatief, goede contactuele eigenschappen en representativiteit zijn vanzelfsprekende vereisten.

Ben je geïnteresseerd?

Laten we kennismaken. Neem contact op met Floris van de Laken / 033 – 469 17 86. Je kunt ook je CV naar hem sturen, dan bellen wij jou.